31/10/2011

Zakończenie zadania: "Opracowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne na semestr pierwszy roku szkolnego 2011/2012”

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2011r. upływa termin wykonania wstępnej wersji zadania: „Opracowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne na semestr pierwszy roku szkolnego 2011/2012”. Zadanie zakłada opracowanie 10 ćwiczeń wspierających słabe strony dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednocześnie informujemy, że konsultacje dotyczące realizacji zadania odbywają się na forum projektu (www.pwn-iws.pl w zakładce forum). Przypominamy również, że ostateczny termin wykonania prac upływa 30.11.2011r.

                     Życzymy zatem owocnej pracy – Zespół Projektu „IWS”

Powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scenariusze do pobrania

Scenariusze do pobrania

Kontakt

061 87 36 248

Propozycje ćwiczeń

Propozycje ćwiczeń